Dokumenti za izdavanje viza za inostranstvo

Ovog puta pričamo o tome koja su sve dokumenta potrebna za izdavanje viza za inostranstvo.

Na primer, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Novi Zeland, Australija i Malta priznaju samo izvod iz matične knjige rođenih prilikom apliciranja za vizu i to na srpskom jeziku. Naravno, svaki dokument na maternjem jeziku je potrebno overiti i prevesti na inostrani, a za to je neophodan sudski tumač.

Ukoliko je potrebno izdati vizu za studente ili školarce koji idu na razmenu ili Work and Travel program potrebno je pripremiti mnoga dokumenta za izdavanje vize kao npr. diplome, svedočanstva, potvrde o redovnom školovanju, uverenja itd. Dodatni dokumenti potrebni za izdavanje viza u zavisnosti od svrhe odlaska su fotografija, dokaz o redovnom zaposlenju, prosek primanja, dokaz o nekretnitninama koje posedujete, promet firme, pozivno pismo iz Amerike ili rezervacija hotela itd. Naravno, uz sva dokumenta potrebna za izdavanje vize neophodno je da navedete svrhu putovanja, period ostanka, datum i plan puta..

Neka opšta dokumenta koja su potrebna za izdavanje vize za Britaniju su rezervacija smeštaja i prevoza, dokaz o sredstvima za izdražavanje, kopija dokaza o nekretnini u vlasništvu ukoliko je poseduje, pasoš.. Sva dokumenta za izdavanje vize moraju biti prevedena na engleski jezik, a razlikuju se od toga da li je potrebna vlasniku firme, studentu, nezaposlenom licu, turisti itd.

Ukoliko želite da strudirate ili živite u Kini isto je neophodno da se pribavi niz ličnih i/ili poslovnih dokumenata za dobijanje vize. U

Kini možete aplicirati za čak 16 viza, a najbolje bi bilo da se o tome uputite u Ambasadi Kine u Srbiji. Svaki dokument za izdavanje vize svakako mora da prođe prevod i overu sudskog tumača jer je jako bitno da svaki podatak bude preveren i istovetan originalnom dokumentu. Osnovna dokumenta koja su neophodna za izdavanje vize su pasoš, popunjen obrazac sa vašom fotografijom, pasoš sa prethodnom kineskom vizom ukoliko ste je imali, dokaz o rezervaciji smeštaja i avio karata.

Izdavanje viza za Nemačku je postalo jako popularno poslednjih godina. Postupak može biti poprilično iscrpljujiuć. Dokumenta potrebna za izdavanje vize predajete u Nemačkoj ambasadi. Prilikom apliciranja za Nemačku radnu vizu potrebno je popuniti formular na nemačkom jeziku kao i da sudski tumač sve potrebne dokumente prevede na nemački jezik.

Potrebni dokumenti za izdavanje vize su ugovor o radu, pasoš, potvrda o zdravstvenom osiguranju. Dokumenta koja predajete za izdavanje vize zavise od kvalifikacije sa kojom ćete raditi. Ukoliko odlazite u Nemačku da biste pohađali školu, dokumenti neophodni za izdavanje viza su svedočanstva, diplome, uverenja, potvrde o ispitima, pasoš itd..

Državljani Srbije imaju pravo da sa važećim biometrijskim pasošem do 90 dana u periodu od šest meseci bez vize borave u državama Šengenskog prostora ukoliko je svrha njihovog boravka turizam, poslovno putovanje, privatna poseta ili druga svrha koja nije vezana za plaćeni posao.

Ukoliko se na teritoriji Rusije zadržavate više od 30 dana, biće potrebna viza i u zavisnosti od svrhe boravka se aplicira za studentsku, radnu ili turističku. Jako je popularna razmena studenata između srpskih i ruskih univerziteta kao i odlazak naših u potrazi za poslom ili stručnim usavršavanjam.

Neki od dokumenata koji će biti potreni za izdavanje viza su pasoš, izveštaj lekara o ispitivanju na HIV virus, knjigovodstveni izveštaj, izveštaj iz APR-a itd. Preporučuje se posedovanje polise zdravstvenog osiguranja i posedovanje određene količine novca. Tačna dokumenta potrebna za izdavanje viza možete da saznate u Ambasadi Rusije.

Prelazimo sad na naše komšije, Grke. Dokumenti neohodni za izdavanje radnih viza su pasoš, zdravstveno osiguranje, lekarsko uverenje iz državne bolnice, uverenje o neosuđivanosti. Studentska viza za Grčku nije potrebna studentima koji dolaze iz neke druge članice Evropske unije ili Evropske ekonomske zone i Švajcarske.

Međutim, potrebno je po dolasku u Grčku da prijave svoj boravak. Državljani trećih zemalja koji žele da studiraju u Grčkoj duže od 3 meseca moraju da apliciraju i dobiju nacionalnu vizu sa oznakom D. Neophodno je dokazati da student može finansijski da izdrži studije u Grčkoj.
Zbog dobrih uslova života i Slovenija je postala veoma popularna zemlja. Razlozi odlaska u Sloveniju mogu biti zaposlenje, sezonski rad, upućivanje na rad, plava karta EU, spajanje porodice, interes države, studije.. Državljanima Srbije je za boravak duži od 90 dana neophodna viza, a neki od dokumenata potrebni za izdavanje iste su garantno pismo državljanina Republike Slovenije ili državljanina Republike Srbije overeno kod notara kao i dokaz o sredstvima za izdržavanje.

Poljaci, Bugari, Hrvati takođe imaju slična pravila za boravak duži od 90 dana. U Poljskoj možete da birate između aerodromske tranzitne vize (tip A) (planirate samo tranzit kroz međunarodnu zonu aerodroma koji se nalazi u zoni Šengena), Šengen vize (tip C) (viza za lica koja nameravaju da ostanu u Poljskoj maksimalno 90 dana) i nacionalne vize (tip D) (ukoliko želite da ostanete u Poljskoj duže od 90 dana). Dokumeti potrebni za izdavanje viza su lična dokumenta, poslovna dokumentacija, uverenja, potvrde, saglasnosti, dozvole..

Za sve vize se aplicira lično u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putujete, u Srbiji. U ambasadama se možete raspitati za svu neophodnu dokumentaciju potrebnu za izdavanje viza za inostranstvo jer se često menjaju pravila.

Postanite naš klijent:

Sigurno slanje dokumenata

Zbog sigurnosti, nije moguće postaviti dokument u ovu formu. Potrebno je da nam pošaljete upit. Tek kada dobijete odgovor od nas, u odgovoru na mejl možete poslati dokument u elektronskom formatu.

Pozovite nas telefonom

Ukoliko nemate vremena za popunjavanje forme, možete nas odmah pozvati telefonom. Potrebno je samo da kliknete na broj telefona: