Prevod sa srpskog na engleski jezik

Ovlašćeni sudski tumač radi prevod sa srpskog na engleski jezik, kao i prevod sa engleskog na srpski jezik. Naša kancelarija nalazi se u Beogradu na dve lokacije i radimo tačan, brz i povoljan prevod za više stranih jezika. Overa prevoda i dokumenata takođe spada u naše usluge.

Ovlašćeni prevod sa srpskog na engleski jezik

U Beogradu i drugim gradovima postoji više agencija koje se bave prevodom. Naša koncelarija je jedna od najstarijih i posedujemo ovlašćenje od suda u Beogradu izdato još 1997. godine. Svi naši prevodi su overeni i radi ih ovlašćeni sudski tumač za engleski jezik. Naš prevod sa srpskog na engleski jezik može da se koristi u bilo kojoj zemlji koja potražuje da vaša dokumentacija bude prevedena i overena na engleskom jeziku.

Overa dokumenata i prevod na druge strane jezike

Pored toga što radimo prevod sa srpskog na engleski jezik, radimo i prevode sa srpskog na druge jezike. Najčešći zahtevi za prevod dokumentacije su prevodi na jezike kao što su: nemački, švedski, norveški, makedonski, turski, francuski, rumunski, slovenački, grčki, i bugarski. Ovi prevodi su overeni i možete ih slobodno koristiti za potrebe u stranim zemljama.

Tačan prevod sa srpskog na engleski jezik

Ako ste konkurisali za posao ili školovanje u inostranstvu, bitno je da prevod bude 100% tačan. Naša kancelarija radi više od 20 godina u Beogradu i isporučili smo na hiljade prevoda koji su priznati bez ikakvih problema ili zamerki. Od dokumenta koji dostavite stranoj ambasadi, firmi ili školi zavisi i vaša budućnost. Zbog toga imajte u vidu kome poveravate prevod sa srpskog na engleski jezik.

Stalan popust za studente i prevod dokumenata za školovanje u inostranstvu

Za studente kojima je potreban prevod sa srpskog na engleski jezik dajemo poseban popust i brzo rešavanje prevoda. Prevodi naše kancelarije radi ovlašćeni sudski tumač sa dugogodišnjim iskustvom u prevodu dokumentacije za školstvo, posao i sudstvo. Ukoliko planirate da svoje školovanje nastavite u zemlji gde je potrebno da dostavite overene prevode dokumenata, obratite se nama. Evo su najčešće potrebna dokumenta za prevode za školu:

  • Prevod potvrde o redovnom školovanju
  • Prevod svedočanstva završenih razreda
  • Prevod diplome i dodatke diplomi
  • Prevod uverenja o položenim ispitima
  • Nastavni planovi i programi fakulteta

Uz to računajte i obavezna dokumenta koja se traže za izdavanje vize i potvrde identiteta osobe koja konkuriše za posao ili školu u inostranstvu. Tu spadaju prevod iz matične knjige rođenih, državljanstvo i dodatne potvrde ukoliko se zatraže.

Postanite naš klijent:

Sigurno slanje dokumenata

Zbog sigurnosti, nije moguće postaviti dokument u ovu formu. Potrebno je da nam pošaljete upit. Tek kada dobijete odgovor od nas, u odgovoru na mejl možete poslati dokument u elektronskom formatu.

Pozovite nas telefonom

Ukoliko nemate vremena za popunjavanje forme, možete nas odmah pozvati telefonom. Potrebno je samo da kliknete na broj telefona: